7 Oct 2021

Full-Time Eksekutif Pentadbiran

Meatech Transmedia Sdn Bhd – Posted by meatech Kajang, Selangor, Malaysia

Eksekutif Pentadbiran 1

Salary range: ~RM2000

Job Description

Tugas dan Tanggungjawab

1. Memastikan segala dokumen syarikat direkod dan difailkan secara sistematik mengikut sistem fail. Antara dokumen-dokumen tersebut ialah :
2. Label setiap fail dengan label yang telah ditetapkan mengikut sistem fail
3. Merekod dan menyimpan ID dan kata laluan termasuk email dan PC semua staff
4. Berurusan dengan pihak agensi kerajaan atau swasta berkaitan lesen institusi
5. Berurusan dalam hal pendaftaran dan pembaharuan lesen dan Pihak Berkuasa Tempatan, Bomba, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan sebagainya
6. Berurusan dengan pihak kontraktor berkaitan pengubah suaian atau perubahan di premis perniagaan
7. Bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan dan keselamatan premis perniagaan termasuk pest control, alatan pejabat, mesin-mesin, TNB, Telekom, Unifi dan server syarikat
8. Memastikan premis perniagaan dalam keadaan yang baik, selamat dan bersih
9. Menyimpan kunci-kunci premis perniagaan termasuk bangunan yang disewa
10. Menguruskan pekerja yang ingin mendapatkan rawatan perubatan di klinik atau hospital
11. Membantu Unit Logistik dalam kes kemalangan atau tuntuan insurans dan yang berkaitan
12. Memantau pekerja bawahan dalam Unit Pentadbiran
13. Bersedia menerima arahan daripada penyelia atau pengurus dari semasa ke semasa mengikut keperluan
14. Menjaga kerahsiaan syarikat dan tidak boleh mendedahkan kepada pihak luar
15. Menyediakan laporan bulanan yang diperlukan atau diarahkan oleh pihak pengurusan

How to Apply

email permohonan ke zairudin@meatech.edu.my / mcda@meatech.edu.my

Job Categories: Admin. Job Types: Full-Time. Job Tags: 43000. Salaries: ~RM2000.

Endless.

295 total views, 1 today

Apply for this Job